Hizmet Alanlarımız

Güçlü saha ekibimizle hizmetinizdeyiz.

Kantitatif ve Kalitatif alanlarda veri toplama hizmeti sunmaktayız.

Türkiye’de veri toplama yapısı, bilindiği üzere illerde var olan Anadolu Veri Toplama firmalara devredilir. VTE Araştırma bu süreçte iş alıp devretmenin yerine daha hızlı çözümler bulmak, iş süreçlerinde hakimiyeti arttırmak, verimlilik sağlamak ve deneyimlerini arttırmak için illerde var olan kadrolu personelleri ile birlikte projeleri yürütmektedir. Bu iş ortaklarımız ile daha koordinasyonlu çalışmamazı katkı sağlamaktadır.